Thứ bảy, 4/7/2020
Thứ hai, 10/9/2018, 07:00 (GMT+7)

Quá trình nghe diễn ra như thế nào?

Tai và não phối hợp nhịp nhàng với nhau trong hệ thống thính giác, giúp con người nhận biết âm thanh và xác định vị trí phát ra.