Thứ sáu, 8/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 11:43 (GMT+7)

Điểm trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam có điểm chuẩn năm 2018 thấp nhất là 14, cao nhất là 21.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định: mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

So với mức chuẩn vào các ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm trước, mức chuẩn năm nay giảm 1,5-4,5 điểm; trong đó ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp vừa có chuẩn cao nhất vừa giảm nhiều nhất so với năm trước là từ 25,5 xuống 21 điểm.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018 tuyển 4.853 chỉ tiêu dựa vào điểm thi THPT quốc gia và 1.802 chỉ tiêu bằng phương thức khác.

Quỳnh Trang