Thứ tư, 27/9/2023
Chủ nhật, 5/8/2018, 18:48 (GMT+7)

Điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng

Điểm chuẩn vào các ngành của trường Ngân hàng từ 17,75 đến 23,75.

Điểm trúng tuyển vào các ngành của Học viện Ngân hàng từ 17,75 đến 23,75, trong đó ngành có mức chuẩn cao nhất là Luật kinh tế. So với năm trước, sàn điểm chuẩn năm nay tăng 2 nhưng trần điểm chuẩn giảm 1,5.

Quỳnh Trang