Thứ bảy, 9/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 10:59 (GMT+7)

Điểm trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Có 3 ngành của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy 27 điểm trên thang điểm 40 là Sư phạm Tin học, Sư phạm Công nghệ, Thông tin thư viện.

Năm 2018, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển 1.220 chỉ tiêu bằng hai phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia và xét theo kết quả học bạ lớp 12 bậc THPT.
Điểm trúng tuyển của phương thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia là tổng điểm của 3 môn, trong đó môn chính nhân hệ số 2. 

Điểm xét tuyển ở phương thức này là điểm trung bình cộng của môn theo tổ hợp xét tuyển với điểm ưu tiên đối tượng.
Cụ thể:
- Đối với tổ hợp không có môn chính
ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)
- Đối với tổ hợp có môn chính (nhân hệ số 2)
ĐXT = [ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + (ĐTB Môn chính x 2)] + ĐƯT (nếu có). 
Trong đó, ĐTB môn 1 hoặc môn 2 hoặc môn 3 = (điểm học kỳ 1 + điểm học kỳ 2)/2. ĐXT là Điểm xét tuyển; ĐTB là Điểm trung bình; ĐƯT là Điểm ưu tiên.
Nguyên tắc xét tuyển của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân (đã được làm tròn) để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn chính hoặc tiêu chí khác làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.

Quỳnh Trang