Thứ hai, 11/12/2023
Thứ ba, 7/8/2018, 09:06 (GMT+7)

Điểm trúng tuyển Học viện Tòa án, Đại học Kiểm sát Hà Nội

Học viện Tòa án lấy điểm chuẩn cao nhất là 26 đối vỡi nữ thi khối C ở miền Bắc. Mức điểm này ở trường Kiểm sát Hà Nội là 26,75.

Dương Tâm