Thứ hai, 11/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 15:26 (GMT+7)

Điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng

Với các ngành có môn chính, điểm chuẩn dao động 16,23-19. Các ngành còn lại lấy từ 15 đến 19 điểm.

Dương Tâm