Thứ hai, 11/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 14:55 (GMT+7)

Điểm trúng tuyển Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Điểm chuẩn vào trường dao động từ 13 đến 15, thấp hơn năm ngoái 2,5-3,5.

Dương Tâm