Thứ hai, 4/3/2024
Thứ ba, 7/8/2018, 10:57 (GMT+7)

Điểm trúng tuyển Đại học Hải Phòng, Hồng Đức

Đại học Hải Phòng lấy điểm chuẩn từ 14 đến 22, trong khi trường Hồng Đức ở Thanh Hóa lấy từ 13 đến 24 điểm.

Dương Tâm