Điểm tin: Cả nước vượt 500.000 ca, 6.600 học sinh TP HCM mắc Covid-19

Cả nước vượt 500.000 ca, 6.600 học sinh TP HCM mắc Covid-19; Hà Nội lên phương án cung ứng hàng, di chuyển trong ba vùng; Dự thảo bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ...

Xanh Lê