Thứ sáu, 31/5/2024
Thứ bảy, 13/4/2024, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Đồng Nai yêu cầu cách chức cán bộ đùn đẩy công việc; Tiền số lao dốc

Thủ tướng kêu gọi xóa toàn bộ nhà dột nát đến năm 2025; Iran bắt tàu container liên quan Israel...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Xanh Lê
×
Điểm tin 21h: Đồng Nai yêu cầu cách chức cán bộ đùn đẩy công việc; Tiền số lao dốc