Thứ tư, 19/6/2024
Thứ tư, 5/6/2024, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: 34 người bị đề nghị truy tố ở giai đoạn hai vụ Vạn Thịnh Phát; Hỗn chiến ở cây xăng

Ông Hồ Quang Bửu làm quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Nam; Bình Nhưỡng bị nghi phá tuyến đường sắt liên Triều...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Quảng Hường
×
Điểm tin 21h: 34 người bị đề nghị truy tố ở giai đoạn hai vụ Vạn Thịnh Phát; Hỗn chiến ở cây xăng