Thứ tư, 6/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 10:42 (GMT+7)

Điểm chuẩn một số trường, khoa của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 6/8, Đại học Kinh tế, Giáo dục, Khoa Quốc tế, Luật đã công bố điểm trúng tuyển đợt một.

Dương Tâm