Thứ tư, 19/6/2024
Thứ hai, 6/8/2018, 11:57 (GMT+7)

Điểm chuẩn Học viện Tài chính thấp nhất là 19,75

Ngôn ngữ Anh lấy 27,72 điểm và là ngành duy nhất tính trên thang 40. Mức này thấp hơn năm ngoái 4,2 điểm.

Dương Tâm