Thứ sáu, 8/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 11:13 (GMT+7)

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chuyên ngành Truyền thông Marketing hệ chất lượng cao lấy đầu vào cao nhất - 30,75 trên thang điểm 40 với mã tổ hợp D78.

Năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh theo hai phương thức.
Thứ nhất là thi tuyển kết hợp xét tuyển đối với nhóm 1 – ngành Báo chí, trong đó môn thi tuyển là Năng khiếu báo chí, xét tuyển căn cứ kết quả thi Năng khiếu báo chí kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia của 2 môn khác (theo từng tổ hợp).
Thứ hai là xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia đối với nhóm 2, 3, 4.

- Nhóm 2 gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước.

- Nhóm 3: Ngành Lịch sử.

- Nhóm 4 gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Dương Tâm