Thứ bảy, 9/12/2023
Thứ ba, 7/8/2018, 11:41 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Thành Tây, Công nghiệp dệt may Hà Nội

15/16 ngành của Đại học Thành Tây (Hà Nội) lấy điểm trúng tuyển là 13. Điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội từ 14 đến 16,5.

Dương Tâm