Thứ hai, 11/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 10:24 (GMT+7)

Điểm chuẩn các trường Y dược

Đại học Dược Hà Nội lấy điểm chuẩn 23,05; khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội có mức trúng tuyển cao nhất là 22,75.

Điểm chuẩn của trường Đại học Dược Hà Nội năm nay giảm 4.95 điểm so với mức năm trước.

Mức trúng tuyển của khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) giảm 3,75- 4,5 điểm so với năm trước.

Quỳnh Trang