Vận hành trục liên thông văn bản quốc gia Kết nối 100% bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia 2.200 dịch vụ công trực tuyến 7.000 thủ tục hành chính 4 cấp chính quyền

Vận hành Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chuyển đổi 100% văn bản giấy thành dữ liệu số.

Đưa hệ sinh thái số tới 63 tỉnh, thành phố Ký hợp tác chiến lược viễn thông – công nghệ thông tin với 55 tỉnh, thành Bộ giải pháp Chính phủ điện tử có tại 55 tỉnh, thành phố. Giới thiệu đề án đô thị thông minh cho gần 30 tỉnh/thành phố.

20 trung tâm tại 30 tỉnh, thành phố Vận hành hơn 10 dịch vụ: giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử, dịch vụ kết nối người dân - chính quyền; giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Du lịch; giám sát camera an ninh thông minh, camera an toàn giao thông và thông tin trên mạng xã hội…

1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước Quản lý dữ liệu hơn 100 triệu người dân 11.500 điểm: cấp xã, huyện đến trung ương 40.000 người truy nhập 23.000 cán bộ chiến sĩ công an sử dụng 3.000 nhân lực 1/7/2021: Dự kiến hoàn thành

Hơn 20 sản phẩm, dịch vụ Hình thức: bài giảng điện tử, học trực tuyến, quản lý tuyển sinh, quản lý kết quả học tập… Hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0 60% trường học trong cả nước sử dụng 63 tỉnh, thành phố 29.000 cơ sở giáo dục 800.000 hồ sơ giáo viên 8 triệu hồ sơ học sinh, sinh viên

Miễn phí hệ thống VNPT E-Learning trong Covid-19 21.000 trường học 600.000 giáo viên 8 triệu học sinh Hơn 1 triệu bài giảng

Ứng dụng quản lý y tế, quản lý xét nghiệm Phần mềm lưu trữ Bệnh án điện tử Hệ thống thông tin bệnh viện, khám chữa bệnh từ xa… 100% bệnh viện các tuyến trên cả nước