Thứ hai, 27/3/2023
Thứ ba, 31/1/2023, 04:00 (GMT+7)

'Đánh thuế với bất động sản lướt sóng chưa khả thi'

Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, hệ thống quản lý thông tin bất động sản chưa minh bạch thì các đề xuất áp thuế ngăn lướt sóng đều vô nghĩa.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Nguyễn Hằng

×
'Đánh thuế với bất động sản lướt sóng chưa khả thi'