Thứ ba, 2/3/2021
Thứ ba, 24/11/2020, 04:00 (GMT+7)

Đàn ông Việt áp lực vì vai trò 'trụ cột gia đình'

Hơn 80% nam giới được khảo sát cho biết, đang áp lực về tình trạng tài chính. Định kiến giới, sự kỳ vọng của phái nữ... khiến nam giới còn mang nặng tư tưởng "đàn ông phải là trụ cột gia đình".

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển tới đoạn bạn muốn nghe

Như Ngọc - Nguyễn Hằng