Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 12/8/2017, 19:00 (GMT+7)

Dàn khí tài Mỹ ở Guam Triều Tiên muốn tấn công

Guam có những căn cứ quân sự lớn với các khí tài hiện đại, bị Triều Tiên coi như cái gai trong mắt.