Thứ hai, 23/5/2022
Bạn ổn không?         Thứ bảy, 20/3/2021, 20:00 (GMT+7)

'Đàn bà vốn khổ'

5 năm chung sống, có những tuần Hương bị bạo hành 5 lần. Khi nhờ tới sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, cô nhận lại được câu "số đàn bà vốn khổ thì biết làm sao?".