Thứ ba, 27/2/2024
Chủ nhật, 5/8/2018, 20:33 (GMT+7)

Đại học Nông lâm TP HCM công bố điểm chuẩn

Các ngành tại cơ sở chính TP HCM có điểm trúng tuyển 16-20 điểm, tại hai phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai lấy 15.

Điểm chuẩn trúng tuyển là tổng điểm 3 môn tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng (nếu có). Ngành Ngôn ngữ Anh có môn chính là tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển.
Công thức tính: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có).