Thứ sáu, 21/1/2022
Thứ hai, 16/7/2018, 13:09 (GMT+7)

Đại học Kinh tế TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển

Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Kế toán lấy ngưỡng xét tuyển là 18.

Mức điểm trên dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi hoặc bài thi tương ứng từng ngành, chuyên ngành. Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 với thang điểm 10.

Mạnh Tùng