Thứ hai, 11/12/2023
Thứ hai, 6/8/2018, 20:48 (GMT+7)

Đại học Đồng Nai, Bình Dương công bố điểm chuẩn

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đồng Nai dao động 15-22,5 trong khi Đại học Bình Dương 13,5-17.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Đồng Nai.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Bình Dương.

Mạnh Tùng