Thứ ba, 25/1/2022
Thứ hai, 16/7/2018, 18:05 (GMT+7)

Đại học Công nghiệp Hà Nội lấy điểm sàn xét tuyển là 15-18

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018 của trường giảm 2-6 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái.

Dương Tâm