Thứ năm, 9/7/2020
Thứ tư, 18/7/2018, 07:37 (GMT+7)

Cuộc xâm lược của giun đất ở rừng rậm Bắc Mỹ

Giun đất châu Âu xuất hiện ở Bắc Mỹ khoảng 200 năm trước, ăn lượng lớn lá rụng và ảnh hưởng tới sự phát triển của cây cối trong rừng.