Thứ tư, 25/11/2020
Chủ nhật, 27/5/2018, 13:00 (GMT+7)

Sâu đầu búa ăn thịt 'xâm chiếm' nước Pháp

Các nhà khoa học phát hiện loài sán dẹp khổng lồ chuyên ăn giun đất đang xuất hiện tràn khắp nhiều vùng đất của Pháp trong hai thập kỷ qua.