Thứ tư, 27/5/2020
Thứ bảy, 4/8/2018, 11:30 (GMT+7)

Cuộc sống của con người nếu không tiến hóa

Con người có thể đi bằng 4 chân, mọc lông khắp cơ thể và ăn nhiều thực vật hơn nếu không tiến hóa như ngày nay.