Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ bảy, 28/7/2018, 10:00 (GMT+7)

So sánh kích thước của con người với vũ trụ

Chiều cao trung bình của con người chưa đến hai mét trong khi đường kính Trái Đất là hơn 12.700 km.