Thứ năm, 24/6/2021
Thứ ba, 13/4/2021, 15:26 (GMT+7)

Cuộc cách mạng trong sản xuất vệ tinh

Từ kích thước bằng một chiếc xe tải, vệ tinh ngày nay có thể nhỏ như một ổ bánh mì với chi phí sản xuất rẻ gấp hàng trăm lần.