Cùng cực vì đăng kiểm

Chầu chực trên app cả tháng nhưng mọi điểm đăng kiểm đều kín lịch, anh Minh lê la khắp các trạm Sài Gòn để lấy số trực tiếp cũng bất thành, anh chọn cách đổi xe mới để được miễn đăng kiểm qua giai đoạn "kinh hoàng".

Kim Ngân

Liên hệ: 084 666 0123 hoặc tại email.