Số liệu vaccine

Số liều vaccine đã về
-
Tổng người đã tiêm
-
-
Tiêm chưa đủ liều
-
-
Tiêm đủ liều
-
-
Cập nhật: hôm nay. Nguồn: Bộ Y tế.    Đơn vị: B = Tỷ, M = Triệu, K = Nghìn * Dân số Việt Nam: người, theo báo cáo tổng điều tra dân số & nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Đã về: liều Mục tiêu: liều

Tiêm đủ liều: Người Mục tiêu: 70% dân số

Số liều về theo tháng

Số liều về theo loại*Số liều đã về/số liều dự kiến

Số người đã tiêm vaccine theo ngày

Tổng số người đã tiêm vaccine

Số liệu vaccine theo tỉnh thành
Nguồn: Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia
*Chỉ tính dân số ≥ 18 tuổi
Tiêm chủng theo tỉnh thành
Nguồn: Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia
*Chỉ tính dân số ≥ 18 tuổi

Bản đồ phân bổ vaccine

Bản đồ tiêm chủng vaccine

Khu vực Đông Nam Á

Dữ liệu từ Our World in Data và có thể cập nhật chậm hơn thực tế

Số người tiêm chưa đủ liều
Số người tiêm đủ liều
Số quốc gia đã tiêm
-
Số liều vaccine
-
Tỉ lệ tiêm
-

B = Tỷ, M = Triệu, K = Nghìn

Tỷ lệ tiêm theo Châu lục

Đơn vị: % dân số

10 quốc gia có số mũi tiêm cao nhất

10 quốc gia có tỷ lệ tiêm cao nhất

10 quốc gia có số người tiêm cao nhất

Video