Số liệu vaccine

Tổng người đã tiêm
-
-
Tiêm chưa đủ liều
-
-
Tiêm đủ liều
-
-
Mũi 3
-
-
Cập nhật: hôm nay. Nguồn: Bộ Y tế.    Đơn vị: B = Tỷ, M = Triệu, K = Nghìn * Dân số Việt Nam: người, theo báo cáo tổng điều tra dân số & nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Tiêm đủ liều: Người Mục tiêu: 70% dân số

Số người đã tiêm vaccine theo ngày

Tổng số người đã tiêm vaccine

Số liệu vaccine theo tỉnh thành
Dân số ≥ 18 tuổi

Nguồn: Bộ Y tế

Bản đồ vaccine dân số ≥ 18 tuổi

Số liệu vaccine theo tỉnh thành
Dân số từ 12-17 tuổi

Nguồn: Bộ Y tế

Bản đồ vaccine dân số từ 12-17 tuổi

Khu vực Đông Nam Á

Dữ liệu từ Our World in Data và có thể cập nhật chậm hơn thực tế

Số người tiêm chưa đủ liều
Số người tiêm đủ liều
Số quốc gia đã tiêm
-
Số liều vaccine
-
Tỉ lệ tiêm
-

B = Tỷ, M = Triệu, K = Nghìn

Tỷ lệ tiêm theo Châu lục

Đơn vị: % dân số

10 quốc gia có số mũi tiêm cao nhất

10 quốc gia có tỷ lệ tiêm cao nhất

10 quốc gia có số người tiêm cao nhất

Video