Thứ tư, 7/6/2023
Thứ tư, 8/2/2023, 11:00 (GMT+7)

Công thức tự do tài chính cho người làm công ăn lương

Người làm công ăn lương, có thu nhập trung bình khá... cũng có thể đạt tự do tài chính, theo chuyên gia tài chính cá nhân Nguyễn Thanh Minh.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Ngọc Ánh

×
Công thức tự do tài chính cho người làm công ăn lương