Thứ tư, 26/1/2022
Nguy - Cơ         Thứ sáu, 30/10/2020, 20:20 (GMT+7)

Công nghệ mang giáo dục đến với nhiều người trong Covid-19

Don Le, nhà sáng lập Everest Education cho rằng dịch bệnh tạo ra nhiều trải nghiệm mới trong ngành giáo dục vốn khó thay đổi.