Thứ tư, 25/11/2020
Thứ hai, 29/6/2020, 20:00 (GMT+7)

Con tàu giúp người Viking xâm chiếm châu Âu

Những chiếc tàu dài trang bị cột buồm và nhiều hàng mái chèo góp phần không nhỏ giúp người Viking thâu tóm của cải và lãnh thổ khắp châu Âu.