Thứ tư, 26/1/2022
Nguy - Cơ         Thứ năm, 28/1/2021, 20:20 (GMT+7)

'Con người là yếu tố quyết định Mekong Capital đầu tư'

Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, đồng Tổng giám đốc Mekong Capital, đội ngũ nhân sự doanh nghiệp chiếm 70% quyết định việc đầu tư của quỹ.