Thứ tư, 24/7/2024
Thứ năm, 27/10/2022, 20:00 (GMT+7)

Con người có thể sống ở đâu nếu trái đất diệt vong?

Các nhà khoa học luôn tìm kiếm một hành tinh có sự sống để thay thế trái đất, khi con người ngày càng mỏng manh trước những thảm hoạ.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Hằng Hồ - Hải Hằng
×
Con người có thể sống ở đâu nếu trái đất diệt vong?