Thứ năm, 28/1/2021
Thứ sáu, 10/1/2020, 22:00 (GMT+7)

Con người có thể cưỡi sao chổi du hành vũ trụ?

Sao chổi là phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao nhưng lại khó tiếp cận, khó điều khiển và vô cùng nguy hiểm.

Con người có thể cưỡi sao chổi để du hành vũ trụ không?
 
 

Đồ họa: Life Noggin