Thứ hai, 25/10/2021
Thứ hai, 10/12/2018, 13:00 (GMT+7)

Cơ chế sản xuất điện của turbine gió

Các turbine gió được trang bị trục xoay và máy phát có thể biến đổi động năng của gió thành điện năng.