Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ năm, 26/7/2018, 13:33 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của đập thủy điện

Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo bền vững, sử dụng turbine và máy phát điện để chuyển hóa sức nước thành điện năng.