Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 28/11/2018, 17:14 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của công nghệ chỉnh sửa gene trên người

Hệ thống CRISPR-Cas9 hoạt động như một chiếc "kéo phân tử" cho phép cắt bỏ một trình tự ADN bất kỳ để chỉnh sửa hoặc thay.