Thứ sáu, 29/9/2023
Thứ năm, 4/3/2021, 00:00 (GMT+7)

Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới

So với khóa XIV, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến giảm số lượng ở các cơ quan Chính phủ để tăng đại biểu hoạt động chuyên trách.