Chủ nhật, 21/4/2024
Thứ hai, 27/3/2023, 11:00 (GMT+7)

Chuyên gia đầu tư gì với 70 triệu đầu tiên?

Dành 20% vào quỹ dự phòng, 30% đầu tư kiến thức trong lĩnh vực cần đào sâu, còn lại phân bổ vào chứng khoán với mục tiêu "học hỏi" là cách chuyên gia tài chính Đào Hằng sử dụng khoản tích lũy đầu tiên.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Ngọc Ánh
×
Chuyên gia đầu tư gì với 70 triệu đầu tiên?