Thứ tư, 26/1/2022
Nguy - Cơ         Thứ năm, 17/12/2020, 20:20 (GMT+7)

Chủ tịch Yeah1: Nếu 'dám chơi' thì khởi nghiệp

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống ví startup giống như một cuộc cách mạng, trong đó các nhà sáng lập phải đối diện với nhiều hoài nghi, nhưng mọi thành quả đều rất xứng đáng