Thứ ba, 5/12/2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng
  • Ngày sinh: 13/12/1970
  • Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng XII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV
  • Chủ tịch nước

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
2000 Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
2002 Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM
2003 Bí thư Thành Đoàn TP HCM
2004 Bí thư Quận ủy 12, TP HCM
10/2006 Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn
11/2006 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
8/2011 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
4/2014 Phó Bí thư Thường trực TP HCM
2/2016 - 2/2021 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
2/2021 - 3/2023 Thường trực Ban Bí thư
3/2023 - nay Chủ tịch nước