Thứ hai, 24/6/2024

Trần Sỹ Thanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính
  • Ngày sinh: 16/3/1971
  • Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV
  • Tổng kiểm toán Nhà nước

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
2004 - 2007 Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam
2007 - 11/2008 Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam
11/2008 - 10/2011 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
1/2011 - 6/2012 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
6/2012 - 2/2015 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
2/2015 - 10/2015 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10/2015 - 12/2017 Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
12/2017 - 8/2020 Phó Ban Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
8/2020 - 4/2021 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
4/2021 đến nay Tổng kiểm toán Nhà nước