Thứ sáu, 12/7/2024

Phan Mạnh Quỳnh

Phan Mạnh Quỳnh
Tên đầy đủ Phan Mạnh Quỳnh
Ngày sinh 10/1/1990
Nơi sinh Diễn Châu, Nghệ An
Nghề nghiệp Nhạc sĩ, Ca sĩ, Nhà sản xuất âm nhạc
Thời gian hoạt động 2009 - Hiện tại