Thứ hai, 20/5/2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính
  • Ngày sinh: 10/12/1958
  • Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
  • Thủ tướng
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
  • Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
9/1977 - 9/1984 Học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Đại học Xây dựng Bucarest, Rumani
9/1984 - 1/1985 Tốt nghiệp Đại học, chờ tiếp nhận công tác
1/1985 - 8/1987 Cán bộ tình báo Phòng 6, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an
8/1987 - 1/1989 Cán bộ tình báo Cụm Tình báo phía Nam, Cục Tình báo thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an
1/1989 - 1/1990 Cán bộ tình báo Cục Tình báo phía Nam thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an
1/1990 - 3/1991 Cán bộ tình báo, Cục Âu Mỹ thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an
3/1991 - 11/1994 Cán bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani
11/1994 - 5/1999 Cán bộ tình báo; Phó trưởng phòng Cục Tình báo châu Âu thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an
5/1999 - 5/2006 Phó cục trưởng; Quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tình báo kinh tế - khoa học công nghệ và môi trường, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an
5/2006 - 12/2009 Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo phụ trách tình báo kinh tế-khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ Công an
12/2009 - 8/2010 Phó tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an
8/2010 - 8/2011 Thứ trưởng Công an
8/2011 - 2/2015 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
2/2015 - 1/2016 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
2/2016 - 4/2021 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4/2021 Thủ tướng