Thứ ba, 16/8/2022

Phạm Bình Minh

Phạm Bình Minh
  • Ngày sinh: 26/3/1959
  • Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV
  • Phó thủ tướng

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
10/1981 - 6/1991 Cán bộ Bộ Ngoại giao
6/1991 - 6/1994 Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, sau đó học thạc sĩ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft, Mỹ
6/1994 - 7/1999 Phó vụ trưởng Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao
8/1999 - 10/2001 Đại sứ, Phó đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
10/2001 - 2/2003 Công sứ, Phó đại sứ Việt Nam tại Mỹ
3/2003 - 8/2007 Quyền vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao
8/2007 - 8/2011 Thứ trưởng Ngoại giao
8/2011 Bộ trưởng Ngoại giao
11/2013 - 2/2021 Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
4/2021 Phó thủ tướng